Engelsiz TV

ÖNCE İLETİŞİM…

Gün: 15 Ekim 2020

3 min read

Hayvan hastanesinde çalışan üç veteriner hekimin gündelik yaşamından hareketle evcil ve evsiz hayvanları da merkezine alan karakter temelli mekân-meslek hikâyelerinden...